We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Czerwcowe szkolenia dla dydaktyków

W imieniu Biura Spraw Pracowniczych zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli akademickich.

W ofercie m.in.

  • „Zdalne egzaminy pisemne i ustne – przygotowanie do sesji”
  • „Stosowanie własnych zalet charakteru w pracy dydaktycznej”
  • „Emisja głosu”
  • English for Presenting and Debating
  • „Z excelem przez badania – poziom podstawowy”.

Szczegółowe informacje nt. terminów znajdą Państwo w harmonogramie oraz na stronie www.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl

 


W szkoleniach dla nauczycieli akademickich mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni na UW na podstawie umowy o pracę/mianowania i ponadto spełniający kryteria:

  • w działaniach realizowanych w ramach programu ZIP: nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych, mający zaplanowane w semestrze rozpoczynającym się po szkoleniu zajęcia ze studentami I i II stopnia oraz studiów jednolitych;
  • w działaniach organizowanych w ramach programu IDUB: nauczyciele akademiccy pod warunkiem, że tematyka oferowanych szkoleń jest przydatna z punktu widzenia właściwego wykonywania przez pracownika obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska, pełnionej w Uniwersytecie funkcji lub roli.