We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Działania równościowe - Wydział Historii


Pełnomocnik Dziekana WH ds. przeciwdziałania dyskryminacji

 

6 maja 2021 r. władze Wydział Historii UW powołały Pełnomocnika Dziekana ds. przeciwdziałania dyskryminacji. Jest to osoba, która w sytuacji wymagającej wsparcia czy porady jest pierwszym kontaktem na naszym Wydziale.

Zadaniem Pełnomocnika jest wspieranie społeczności Wydziału Historii w rozwiązywaniu konfliktów oraz dbanie o to, by wszyscy jej członkowie byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie.

Zakres spraw, którymi zajmować się będzie Pełnomocnik, dotyczy przejawów dyskryminacji, mobbingu czy molestowania seksualnego.

Osobom, które zgłaszają się do Pełnomocnika, zapewniona jest pełna poufność. Oferowana pomoc jest bezpłatna.

Sprawy można zgłaszać indywidualnie drogą telefoniczną, mailową, korespondencyjną lub można umówić się na spotkanie i rozmowę.

 


Funkcję Pełnomocniczki ds. przeciwdziałania dyskryminacji objęła na Wydziale Historii UW dr Monika Polit

Kontakt:

 • E-mail: m.polit2@uw.edu.pl
 • Telefon: 608 358 963
 • Adres do korespondencji:
  Wydział Historii UW, dr Monika Polit, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
 • Spotkanie po uprzednim mailowym lub telefonicznym umówieniu

 

Ogólnouniwersyteckie materiały pomocowe

 • Informator „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni (pdf)
 • Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW (pdf pl) (pdf en)
 • Poradnik językowy dotyczący języka niedyskryminującego (pdf)
 • Kurs równościowy online „Kurs na Równość”
 • Kampania „Wszyscy jesteśmy Równoważni” pl / Social campaign „We Are All Equal” en
 • Dokument Procedura Antydyskryminacyjna (pdf pl) (pdf en)
 • Dokument Plan Równości Płci (pdf) / The Gender Equality Plan (pdf)
 • Szkolenia: zapraszamy do obserwowania strony Wydziału Historii i FB Wydziału. Będziemy tam umieszczać informacje o bieżących kursach dla pracowników/pracowniczek studentów/studentek oraz doktorantów/doktorantek