We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

M.A. Łukasz Faszcza

Biography

Born in 1988; MA at the University of Białystok in 2013. (History); since 2015 PhD student at the Faculty of History, University of Warsaw. Since 2014 employed at the Institute of National Remembrance Branch in Białystok; Currently working at the Augustów Land Museum in Augustów. Scholarship holder of the Minister of Science and Higher Education (2013).

Title of the doctoral dissertation

Eksploatacja i ochrona. Lasy ziem polskich pod niemieckim zarządem okupacyjnym w okresie 1914-1919.
Exploitation and protection. Forests of Polish lands under German occupation administration in the period 1914-1919.

Most important scholarly articles

  • Straty w drzewostanach lasów skarbowych na ziemiach polskich powstałe w wyniku działań wojennych oraz eksploatacji w okresie I wojny światowej, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 2019, t. 80, pp. 267–294.

     

  • Okoliczności powołania Rady Głównej Opiekuńczej, „Białostockie Teki Historyczne”, 2017, t. 15, pp. 141–158.

     

  • (współautorstwo M. Bieńkowska, Ł. Wołyniec) Movement to Defend the Białowieża – The problem of the Białowieża. Forest Protection as an Example of a Values Conflict, (w:) Borderology: Cross – disciplinary Insights from the Border Zone, red. J.S. Methi, A. Sergeev, M. Bieńkowska, B. Nikiforova, Cham, 2019, 31‒41.

     

  • Niemiecka okupacja południowej Suwalszczyzny po 11 listopada 1918 r. Wybrane aspekty, „Biuletyn Historii Pogranicza”, 2018 nr 18, pp. 57‒75.