We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Erasmus+ dla pracowników NNA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o możliwości wyjazdów na krótkoterminowe szkolenia zawodowe z ramienia UW dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi– tzw. Staff Training Weeks.

Są to wyjazdy organizowane w ramach programu Erasmus+ i mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników m.in. administracji i biblioteki poprzez wizyty w partnerskich uczelniach.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z wyjazdu na szkolenie w ramach programu Erasmus+.

Ogólne zasady

 • Szkolenia są skierowane do pracowników administracji i biblioteki. Na szkolenie mogą jechać osoby zatrudnione na umowę o pracę na UW. Wymiar etatu ani źródło finansowania nie ma tu znaczenia.
 • Szkolenie zazwyczaj trwa 5 dni (pon – pt) + dodatkowo otrzymujemy 2 dni na dojazd na miejsce szkolenia oraz powrót do Polski.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny lub płatny (uczestnik samodzielnie wybiera z listy dostępnych szkoleń jego rodzaj).
 • Osoba zakwalifikowana na wyjazd otrzymuje stypendium będące pewnym ryczałtem na pokrycie kosztów pobytu (zakwaterowanie, wyżywienie, ewentualne przejazdy i inne koszty związane na miejscu pobytu). Stawka tego stypendium uzależniona jest od kraju, w którym odbywa się szkolenie (aby obliczyć wysokość stypendium należy stawkę podaną dla danego kraju w taryfikatorze pomnożyć przez liczbę dni szkolenia oraz dodać dwa dni na podróż); do rozliczenia wyjazdu nie są potrzebne żadne dokumenty finansowe potwierdzające wydatki (faktury czy rachunki);
 • Przejazd na miejsce szkolenia (bilet lotniczy / kolejowy) jest finansowany oddzielnie (zakupu dokonuje BWZ).
 • Szczegółowe zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów w ramach programu Erasmus znajdują się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą.

 

Jak wybrać szkolenie i jak się do niego przygotować  

 • Na stronie STAFFMOBILITY.EU znajduje się informacja o oferowanych szkoleniach. Oferta szkoleń jest uzupełniana, więc warto na tą stronę zaglądać w miarę regularnie.
 • W przypadku zainteresowania konkretnym szkoleniem należy skontaktować się z organizatorami i zgłosić swój udział, uzupełnić wymagane dokumenty (indywidualny program szkolenia), podpisać ten dokument i uzyskać na nim podpis instytucji zapraszającej (na tym wstępnym etapie wystarczy nam skan z podpisem);
 • Oprócz indywidualnego programu szkolenia potrzebne jest jeszcze potwierdzenia znajomości języka, w którym odbywać się będzie szkolenie, na poziomie min. B2. Może to być odpowiedni certyfikat, zaświadczenie o kursie na odpowiednim poziomie lub podpisane przez przełożonego zaświadczenie o znajomości języka obcego na poziomie wymaganym do odbycia szkolenia.
 • Dokumentację dot. wyjazdu należy złożyć u p. Moniki Kwiecień. Decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w programie na Wydziale Historii podejmuje dziekan na podstawie rekomendacji przygotowanej przez koordynatora ds. mobilności oraz dyrektor administracyjną.
 • Dokumentacja pracownika zainteresowanego wyjazdem po akceptacji dziekana jest przekazywana do BWZ. Po pozytywnej decyzji o przyznaniu stypendium, następuje podpisanie umowy z pracownikiem i można zacząć przygotowywać wyjazd.
 • Aby zorganizować podróż do miejsca szkolenia należy wyszukać interesujące nas połączenie lotnicze lub kolejowe i przesłać je do BWZ z prośbą o wykupienie biletów. Rezerwacji noclegów należy dokonać samodzielnie.
 • Przed wyjazdem należy złożyć w dziekanacie wniosek wyjazdowy, zgodny ze wzorem dostępnym na stronie BWZ, który po podpisaniu przez dziekana zostanie przekazany do BWZ. Na jego podstawie wypłacane jest stypendium dla uczestnika mobilności (stypendium przekazywane jest w EUR lub w PLN na konto wskazane przez pracownika we wniosku wyjazdowym).
 • W czasie pobytu na szkoleniu należy uzupełnić podpis przedstawiciela organizacji przyjmującej na oryginale Indywidualnego programu szkolenia oraz uzyskać dokument potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Po powrocie do Polski należy przekazać do BWZ oryginał indywidualnego programu szkolenia, potwierdzenie odbycia podróży (karty pokładowe) oraz kopię potwierdzenia udziału w szkoleniu oraz wypełnić specjalną ankietę online.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z dyrektor administracyjną, p. Pauliną Bełdygą. Chętnie odpowie na wszelkie Państwa wątpliwości, tym bardziej, że sama uczestniczyła w takich zagranicznych szkoleniach.