We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Konkurs IDUB „Tandemy dla doskonałości”

Pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych zachęcamy do składania wniosków na projekty w ramach IDUB (działania II.2.1) w programie „Tandemy dla doskonałości”.

Założeniem konkursu jest stworzenie „tandemów”, czyli niewielkich zespołów naukowych, składających się z zagranicznego badacza o wybitnym dorobku naukowym w danej dyscyplinie oraz badaczy z UW.

Celem programu jest wzmacnianie potencjału naukowego poprzez zwiększanie poziomu umiędzynarodowienia UW oraz rozpoznawalności badań realizowanych na uczelni.

Program realizowany jest w formie średnioterminowych (do 12 miesięcy) projektów, obejmujących wizyty zagranicznych badaczy w Polsce oraz współpracę zdalną.

Maksymalny budżet pojedynczego projektu wynosi 250 tys. zł.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie (tandems@uw.edu.pl) do 20 grudnia 2021 r.

 

Finansowane jest stworzenie warunków i organizacja współpracy naukowej (a nie konkretnych badań) tj.

  • wynagrodzenie lub koszty związane podróżą, zakwaterowaniem oraz diety dla naukowca z instytucji zagranicznej,
  • wynagrodzenie uzupełniające dla członków grupy projektowej będącymi pracownikami UW,
  • koszty związane z podróżami służbowymi zapraszanego badacza oraz innych członków zespołu bezpośrednio związane z realizacją projektu (konferencje, spotkania z partnerami, seminaria),
  • koszty związane z wystąpieniem publicznym (opłata rejestracyjna, koszty wynajmu sali),
  • koszty materiałów i sprzętu biurowego przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu,
  • zakup drobnego sprzętu informatycznego, oprogramowania,
  • koszty nabycia usług zewnętrznych takich jak: usługi badawcze, analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe; usługi doradcze, zakup danych, usługi edytorskie, tłumaczeniowe, itp.

Zasady konkursu: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ii-2-1/