We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Konkurs na finansowanie przedsięwzięć naukowych

Szanowni Państwo,

działając na podstawie Zarządzenia nr 4 dziekana Wydziału Historii, uruchamiamy nowy konkurs, mający na celu dofinansowanie działalności badawczej pracowników Wydziału Historii oraz doktorantów realizujących swoje badania pod opieką pracowników Wydziału Historii.

W konkursie można ubiegać się o (do)finansowanie następujących działań:

1)     publikacji tekstów naukowych przeznaczonych do wydania w formie książkowej;
2)     kwerend w archiwach lub bibliotekach;
3)     zakupu kopii materiałów archiwalnych;
4)     kosztów udziału w konferencjach naukowych;
5)     kosztów organizacji konferencji naukowych, warsztatów lub seminariów badawczych;
6)     kosztów przekładów lub korekt językowych tekstów naukowych przeznaczonych do publikacji w czasopismach naukowych lub tomach zbiorowych.

Wnioski należy składać do piątku, 5 listopada 2021 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 19 listopada 2021 r.

Fundusze przyznane w tym konkursie będą musiały być wydatkowane do 31 lipca 2022 r.

Rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktur wystawianych na Uniwersytet Warszawski (NIP: 525-001-12-66; przy fakturach zagranicznych: PL 525-001-12-66) jako nabywcę albo innych dokumentów przygotowanych w uzgodnieniu z pracownikami Kwestury WH, a przedkładanych prodziekan Marzenie Zawanowskiej.

Ogłoszenie kolejnego konkursu jest planowane na wiosnę 2022 r.

Przy okazji przypominamy, że na Uniwersytecie Warszawskim działa również mechanizm finansowania badań naukowych w ramach IDUB, m.in. Minigranty i Mikrogranty oraz granty na opłacenie Open Access, których szczegóły dostępne są na tej stronie.

Zwłaszcza mikrogranty mogą stanowić dodatkowe – alternatywne lub uzupełniające – źródło finansowania Państwa projektów i przedsięwzięć naukowych, zatem gorąco zachęcamy do ubiegania się o nie w pierwszej kolejności.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Marzena Zawanowska
Prodziekan ds Finansów i Badań Naukowych Wydziału Historii UW