We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nabór wniosków w programie POLONEZ BIS

Ruszył nabór wniosków w programie POLONEZ BIS. Z programu finansować można pobyt wybitnych zagranicznych naukowców, zainteresowanych rozwojem swoich karier w polskich instytucjach badawczych. Program zakłada rekrutację 120 osób, które posiadają tytuł doktora lub co najmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej dwa lata mieszkały i pracowały poza Polską.

Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych, realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych.

Laureaci konkursu zostaną zatrudnieni na okres 2 lat na podstawie umowy o pracę. Program gwarantuje naukowcom atrakcyjne warunki zatrudnienia – miesięczne wynagrodzenie 4465 euro brutto oraz dodatkowy grant badawczy do 100 tys. euro na realizację projektu w ciągu 2 lat.

Wnioski można składać do 15 grudnia 2021 r. online.

Więcej informacji

 


Program POLONEZ BIS współfinansowany jest przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki