We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Kolegium Elektorów UW – wyniki wyborów

W wyborach uzupełniających na członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego

1. w kurii doktorów habilitowanych mandat otrzymała dr hab. Aneta Pieniądz (6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). Głos oddało 9 osób z 18 uprawnionych, 3 głosy były nieważne.

2. w kurii innych pracowników akademickich mandat otrzymała dr Katarzyna Wagner (14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). Tu w wyborach wzięło udział 15 z 31 uprawnionych osób. Oddano 1 głos nieważny.

dr hab. Konrad Bobiatyński
Przewodniczący WKW na Wydziale Historii


 

OGŁOSZENIE O WYBORACH z 28 października 2021 r.

 

Z powodu awarii systemu USOS, uniemożliwiającej przeprowadzenie głosowania w dniu 10 listopada 2021 r. wybory uzupełniające zostały przełożone na poniedziałek 15 listopada 2021 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Historii ogłasza, że 10 listopada 2021 r. (środa) 15 listopada 2021 r. odbędą się wybory uzupełniające członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu w kuriach:

  1. doktorów habilitowanych (1 mandat do obsadzenia) – zgłoszenia kandydatur do 3 listopada 2021 r.,
  2. innych nauczycieli akademickich (1 mandat do obsadzenia) – zgłoszenia kandydatur do 4 listopada 2021 r.

Kandydatury, razem ze skanami wypełnionych druków zgody i oświadczenia, prosimy zgłaszać drogą mailową do przewodniczącego WKW dr. hab. Konrada Bobiatyńskiego (k.bobiatynski@uw.edu.pl). Oryginały dokumentów należy zostawić na portierni Wydziału Historii, zaadresowane na nazwisko dr. hab. Konrada Bobiatyńskiego.

Harmonogram wyborów:

  • I tura: 10 listopada 2021 r. w godz. 9.00-13.00;
  • II tura (ewentualnie): 10 listopada 2021 r. w godz. 14.00-18.00.

 

  • I tura: 15 listopada 2021 r. w godz. 9.00-15.00
  • II tura (ewentualnie): 15 listopada 2021 r. w godz. 16.00-20.00

Ogłoszenie wyników drogą mailową po każdej turze wyborów.

 

dr hab. Konrad Bobiatyński
Przewodniczący WKW na Wydziale Historii