We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab., prof. IAE PAN Mateusz Bogucki

Biogram

Ur. 1973. Archeolog, numizmatyk. Absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Laboratorium Bio- i Archeometrii Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, przewodniczący Komisji Studiów Numizmatycznych Komitetu Nauk Historycznych PAN, redaktor naczelny czasopisma „Wiadomości Numizmatyczne”, członek komitetu organizacyjnego i merytorycznego XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego, który odbędzie się w Warszawie w 2022 roku.

Swoją pracę doktorską, zatytułowaną Najstarsze ośrodki handlowo-rzemieślnicze strefy nadbałtyckiej. Początki i podstawy rozwoju napisał pod kierunkiem prof. Andrzeja Buko i obronił w 2005 roku. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko pojętej gospodarce Europy Środkowej i Północnej we wczesnym średniowieczu. Szczególną uwagę poświęca kontaktom skandynawsko-słowiańsko-bałtyjskim oraz powiązaniom strefy nadbałtyckiej z Europą Zachodnią i orientem. Częścią tych zainteresowań było zaangażowanie w badania emporium z IX-X wieku w Janowie Pomorskim pod Elblągiem, utożsamianym z historycznym Truso. Wraz z odkrywcą i badaczem tego stanowiska, dr Markiem Jagodzińskim, powołał do życia serię wydawniczą „Truso Studies”. Przedmiotem jego zainteresowań numizmatycznych jest przede wszystkim obieg srebra w strefie nadbałtyckiej w VIII-XI w. oraz najstarsze mennictwo Polski, zjawisko naśladowania i fałszowania monet we wczesnym średniowieczu. Efektem tych zainteresowań była rozprawa habilitacyjna pt. Moneta polska i obca we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich, obroniona w 2015 roku. Jest autorem i współautorem ponad 130 artykułów o archeologii i numizmatyce antycznej, średniowiecznej i nowożytnej oraz redaktorem i współredaktorem kilkunastu książek, w tym serii inwentarzy znalezisk monet i skarbów wczesnośredniowiecznych z Polski pt. Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen, które współtworzył z prof. Stanisławem Suchodolskim i dr Petrem Ilischem. W tym pięciotomowych dziele, autorstwa kilkudziesięciu autorów, zebrano szczegółowe informacje o 1146 znaleziskach (skarbach, grobowych, luźnych), zawierających ponad 255000 zabytków.

Na Wydziale Historii UW zatrudniony w zespole badawczym realizującym projekt ELITES.