We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Wojciech Fałkowski

Biogram

Ur. 1952. Magisterium na UW w 1976 r. Doktorat i habilitacja tamże w 1986 i 2000 r. Profesor tytularny od 2013 r. Zatrudniony w latach 1976 – 77 jako asystent stażysta, usunięty z pracy na UW ze względów politycznych za współpracę z KSS „KOR”. W latach 1977-1981 szef wydawnictw podziemnych „Głos”i „Krąg”. Przywrócony do pracy w IH UW w 1980 r. na stanowisko asystenta (1980-86), następnie adiunkt w latach 1986-93. W okresie 1993 – 2000 na urlopie. W latach 1993-2001 pełnił funkcję sekretarza generalnego Polskiego Komitetu UNESCO. Od 2002 r. profesor UW. Od 1994 r. redaktor naczelny rocznika „Quaestiones Medii Aevi Novae”. W okresie 2000-2002 przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Mediewistów Polskich, a w latach 2001 – 2012 przewodniczący Stałego Komitetu Mediewistów Polskich. Członek rady naukowej światowego programu UNESCO grupującego najlepsze kolekcje archiwalne i biblioteczne „Memory of the World” (1997 – 2001), następnie (2001-2005) przewodniczący Komitetu Nominacji tego programu. W latach 2004 – 2005 przewodniczący Zespołu przy Prezydencie Miasta d.s. oszacowania strat Warszawy i jej mieszkańców w latach okupacji 1939 – 45. W latach 2008 – 2012 profesor uniwersytetu Paris-Sorbonne. Od 2015 do 2017 wiceminister obrony narodowej, od listopada 2017 dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie.