We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Zbigniew Dalewski

Biogram

Doktorat (1994) i habilitacja (2006) z zakresu historii w IH PAN. Profesor w Instytucie Historii PAN. Profesor na Uniwersytecie w Białystoku w latach 2007-2015.

Autor m.in.: Władza – przestrzeń – ceremoniał. Miejce i uroczystość inauguracji władcy w Polsce średniowiecznej, Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 1996; Ritual and Politics: Writing the History of a Dynastic Conflict in Medieval Poland, Brill, Leiden – Boston 2008; Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo-Wschodniej we wcześniejszym średniowieczu, Instytut Historii PAN, Warszawa 2014.

Na Wydziale Historii UW zatrudniony w zespole badawczym realizującym projekt ELITES.