We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA SĄ PROWADZONE W TRYBIE DZIENNYM I ZAOCZNYM


Program i plan studiów licencjackich

 

Studia I stopnia – dzienne Studia I stopnia – zaoczne

STARSZE DOKUMENTY

 


  • Programy i plany studiów dla studentów, którzy rozpoczęli naukę  1 X 2020 r. i wcześniej (poprzednia strona www)

Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy. Jeśli jednak żądanie otrzymania faktury zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, to przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiania faktury.

Rejestracje na zajęcia

Rejestracje na zajęcia odbywają na Wydziale Historii przez system USOS.

Rejestracje na semestr zimowy –>

Rejestracje na egzamin z historii starożytnej

Rejestracje na semestr letni

Rejestracje na przedmiot Podstawy ochrony własności intelektualnej (Historia oraz Historia i kultura Żydów, studia dziennie i wieczorowe I stopnia)

Rejestracje na objazdy naukowe

Rejestracje dla studentów zaocznych


 

Praca licencjacka

Informacje o zasadach i technikaliach pisania pracach zaliczeniowych, rocznych i dyplomowych są dostępne na stronie „Najważniejsze informacje studiach” w bocznej zakładce „Prace pisemne”.
Praca licencjacka

Narzędziem weryfikacji efektów uczenia się, podsumowującym pracę studentów w ciągu trzech lat studiów, jest praca licencjacka. Praca ta musi mieć charakter badawczy, opierać się na samodzielnej analizie źródeł, służyć rozwiązaniu oryginalnego problemu badawczego, sprawdzać stopień opanowania wszystkich podstawowych umiejętności i kompetencji składających się na warsztat badawczy historyka. W wyjątkowych przypadkach prace licencjackie powstają poza seminarium,  pod kierunkiem wykładowcy ze stopniem doktora.


Przedłużenie toku studiów

Informacje o zasadach dot. przedłużenia toku studiów znajdują się tutaj.

Specjalizacje zawodowe

Informacje o specjalizacjach są dostępne tutaj.


 

Kontakt dla studentów

Kierownik jednostki dydaktycznej, kierownicy studiów i opiekunowie lat

Kierownik jednostki dydaktycznej, prodziekan ds. studenckich
dr hab., prof. UW Piotr Szlanta
Kontakt w sprawach związanych z pełnioną funkcją: kjd.historia@uw.edu.pl

Kierownik studiów zaocznych licencjackich i magisterskich oraz studiów podyplomowych
dr Aleksandra Oniszczuk
Kontakt w sprawach związanych z pełnioną funkcją: studia.zaoczne.historia@uw.edu.pl

Kierownik studiów magisterskich na kierunku historia (studia dzienne, I i II rok)
dr Piotr Kroll / Kontakt w sprawach związanych z pełnioną funkcją: studia.mgr.historia@uw.edu.pl

Kierownik studiów licencjackich na kierunku historia (studia dzienne i wieczorowe, II i III rok)
dr Paweł Nowakowski / Kontakt w sprawach związanych z pełnioną funkcją: studia.lic.historia@uw.edu.pl

Opiekun studiów licencjackich i magisterskich na kierunku historia i kultura Żydów
dr Maria Antosik-Piela /Kontakty w sprawach związanych z pełnioną funkcją: opiekun.judaistyka@uw.edu.pl

Opiekun studiów licencjackich na kierunku historia (studia dzienne, I rok)
dr Piotr Okniński / Kontakt w sprawach związanych z pełnioną funkcją: opiekun.lic.historia@uw.edu.pl

Asystent opiekuna studiów licencjackich na kierunku historia (studia dzienne, I rok)
dr Tomasz Pełech / Kontakt w sprawach związanych z pełnioną funkcją: opiekun.lic.historia@uw.edu.pl

 

Sekcja ds. studenckich

Studia dzienne e-mail: sekcja.stud.wh@uw.edu.pl
Studia zaoczne
e-mail: zaoczne.wh@uw.edu.pl
Studia podyplomowe
e-mail: podyplomowe.wh@uw.edu.pl

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałki: 13.00 – 16.00
wtorki: 10.00 – 13.00
środy: 13.00 – 16.00
czwartki: 10.00 – 13.00
piątki: dzień prac wewnętrznych

Pracownicy:

Eldaniie AbdurashytovaI stopień historia dzienne i wieczorowe, I i II stopień historia zaoczne
pok. nr 5, tel. 22 55 20 771

Iga Bukowska – studia podyplomowe
pok. nr 7, tel. 22 55 20 592

Ulyana Sharpe  – II stopień historia dzienne, studia podyplomowe
pok. nr 7, tel. 22 55 20 592

Bogumiła SiebyłaI i II stopień historia i kultura Żydów dzienne, I i II stopień historia zaoczne
pok. nr 5, tel. 22 55 20 771