We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA SĄ PROWADZONE W TRYBIE DZIENNYM, WIECZOROWYM I ZAOCZNYM


Siatka zajęć

Studia I stopnia – dzienne i wieczorowe Studia I stopnia – zaoczne
Pod tym linkiem znajdą Państwo aktualne siatki zajęć w systemie USOS.

 

Rejestracje na zajęcia

Rejestracje na zajęcia odbywają na Wydziale Historii przez system USOS.

Rejestracje na semestr zimowy (w przygotowaniu)

Rejestracje na egzamin z historii starożytnej (w przygotowaniu)

Rejestracje na semestr letni (w przygotowaniu)

Rejestracje na przedmiot Podstawy ochrony własności intelektualnej (Historia oraz Historia i kultura Żydów, studia dziennie i wieczorowe I stopnia) (w przygotowaniu)

Rejestracje na objazdy naukowe (w przygotowaniu)

Rejestracje dla studentów zaocznych (w przygotowaniu)


 

Praca licencjacka

Informacje o zasadach i technikaliach pisania pracach zaliczeniowych, rocznych i dyplomowych są dostępne na stronie „Najważniejsze informacje studiach” w bocznej zakładce „Prace pisemne”.
Praca licencjacka

Narzędziem weryfikacji efektów uczenia się, podsumowującym pracę studentów w ciągu trzech lat studiów, jest praca licencjacka. Praca ta musi mieć charakter badawczy, opierać się na samodzielnej analizie źródeł, służyć rozwiązaniu oryginalnego problemu badawczego, sprawdzać stopień opanowania wszystkich podstawowych umiejętności i kompetencji składających się na warsztat badawczy historyka. W wyjątkowych przypadkach prace licencjackie powstają poza seminarium,  pod kierunkiem wykładowcy ze stopniem doktora.


Specjalizacje zawodowe

Informacje o specjalizacjach są dostępne tutaj.


 

Kierownik studiów i opiekunowie roku

Kierownik studiów zaocznych oraz podyplomowych
dr Aleksandra Oniszczuk

Opiekunowie w roku akademickim 2020/2021 (studia dzienne)

Opiekun I roku
dr Maria Antosik-Piela

Opiekun II roku
dr Paweł Nowakowski

Opiekun III roku
dr Paweł Nowakowski