We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Warsztaty naukowe we Florencji – zaproszenie

Zapraszamy do udziału w warsztatach naukowych „Władza a piśmiennictwo i władza w piśmiennictwie w Europie doby humanizmu: koniec XIV wieku – początek XVII wieku” (Le pouvoir en écritures dans l’Europe humaniste: fin XIVe – début XVII siècles) w ramach Alliance 4 EU+.

Szczegóły:

 • miejsce i termin: Florencja, 12-16 stycznia 2022 r.
 • koszt: bezpłatnie
 • warsztaty przeznaczone dla historyków zainteresowanych średniowieczem i nowożytnością
 • z UW może w nich wziąć udział 2-3 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 7-8 doktorantów i studentów
 • pracownicy naukowo-dydaktyczni mogą mieć przygotowany referat wprowadzający w tematykę warsztatów (do 45 minut)
 • studenci i doktoranci muszą przygotować referat na temat jednego z proponowanych wątków badawczych (do 25 minut) – tematy zob. niżej. Referat zostanie poddany dyskusji.
 • językami roboczymi warsztatów są: francuski, włoski i angielski
 • zgłoszenia – wraz z tytułem i abstraktem (do 1200 znaków w języku prezentacji, tj. po angielsku, francusku lub włosku) – należy przesyłać na adres pysiak@uw.edu.pl do 20 października 2021 r.

Przedmiotem rozważań uczestników będą następujące wątki:

 1. Warunki i okoliczności, w których humanizm kształtował związki między władzą a piśmiennictwem, zarówno pod względem treści, jak formy twórczości piśmiennej.
 2. Okoliczności, w których, w kontekście interakcji między władzą a pismem i piśmiennictwem, piśmiennictwo i twórczość literacka otrzymały funkcję performatywną.
 3. W jakim zakresie „piśmiennictwo władzy” intencjonalnie powiększyło autorytet i władzę pisma – w jaki sposób piśmiennictwo i pismo stały się reprezentacją (manifestacją) władzy oraz czy i jak władza instrumentalizuje lub sakralizuje pismo i piśmiennictwo.
 4. Zbadanie sposobów i praktyk nadawania władzy legitymizacji historycznej z pomocą piśmiennictwa.
 5. Zbadanie procesu, w którym – w konsekwencji poddania piśmiennictwa kontroli ze strony władzy – władza staje się głównym tematem twórczości literackiej i nabiera cech monumentalnych.

 

Warsztaty są organizowane w ramach projektu „Europa universalis” na UW, realizowanego jako jeden z projektów 4EU+ Alliance Flagship 2.