We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Zmiana terminu wyborów na członków Kolegium Elektorów UW

Z powodu awarii systemu USOS, uniemożliwiającej przeprowadzenie głosowania w dniu 10 listopada 2021 r. wybory uzupełniające zostały przełożone na poniedziałek 15 listopada 2021 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Historii ogłasza, że 10 listopada 2021 r. (środa) 15 listopada 2021 r. odbędą się wybory uzupełniające członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu w kuriach:

  1. doktorów habilitowanych (1 mandat do obsadzenia) – zgłoszenia kandydatur do 3 listopada 2021 r.,
  2. innych nauczycieli akademickich (1 mandat do obsadzenia) – zgłoszenia kandydatur do 4 listopada 2021 r.

Kandydatury, razem ze skanami wypełnionych druków zgody i oświadczenia, prosimy zgłaszać drogą mailową do przewodniczącego WKW dr. hab. Konrada Bobiatyńskiego (k.bobiatynski@uw.edu.pl). Oryginały dokumentów należy zostawić na portierni Wydziału Historii, zaadresowane na nazwisko dr. hab. Konrada Bobiatyńskiego.

Harmonogram wyborów:

  • I tura: 10 listopada 2021 r. w godz. 9.00-13.00;
  • II tura (ewentualnie): 10 listopada 2021 r. w godz. 14.00-18.00.

 

  • I tura: 15 listopada 2021 r. w godz. 9.00-15.00
  • II tura (ewentualnie): 15 listopada 2021 r. w godz. 16.00-20.00

Ogłoszenie wyników drogą mailową po każdej turze wyborów.

 

dr hab. Konrad Bobiatyński
Przewodniczący WKW na Wydziale Historii