We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Zespół Historii Globalnej / Global History Team

Aktualności / News
  • Zapraszamy do udziału w konkursie „Nowe Idee” w Priorytetowym Obszarze Badawczym IV. O wsparcie w wysokości od 30 000 zł do 100 000 zł mogą starać się pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora zaliczani do liczby N. Wnioskodawcą może też być zespół pracowników, którego kierownik posiada co najmniej stopień naukowy doktora i jest zaliczany do liczby N. Nabór projektów wpisujących się w tematykę POB IV trwa od 18.05 do 17.06.2021. Czas trwania projektu: do 28 lutego 2023 r.
    Składanie wniosków elektronicznie / szczegóły