We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Zespół Historii Globalnej / Warsaw Centre for Global History

Zespół badawczy poświęcony historii globalnej jest platformą wymiany naukowej między badaczami specjalizującymi się w historii pozaeuropejskiej.
Członkowie zespołu zwracają także uwagę na te zjawiska związane z historią Europy i Polski, które jednocześnie stanowią przedmiot zainteresowania historii globalnej – najszybciej rozwijającej się dziedziny historiografii ostatnich dziesięcioleci.
Członkostwo w zespole jest otwarte dla wszystkich pracowników naukowych i doktorantów Wydziału Historii. Współpracujemy również z naukowcami z innych wydziałów, zwłaszcza historykami i antropologami kultury.
Jednym z motywów powstania naszego zespołu było zwiększenie widoczności badań poświęconych historii globalnej prowadzonych na Wydziale Historii, zarówno w ramach UW, jak i poza nim.
Aktualności / News
  • Od stycznia 2022 roku Mikko Toivanen będzie realizował projekt „Staging a Colonial Capital: The Construction of Public Space in Singapore and Batavia through Spectacle and Ceremony, 1840-1880” jako pracownik Wydziału Historii.