We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Komisje wydziałowe

Wydziałowa komisja wyborcza

Zakres działania komisji określają postanowienia Statutu Uniwersytetu Warszawskiego
oraz decyzje Uczelnianej Komisji Wyborczej.


Komisja ds. kadrowych


Komisja ds. zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni


Komisja finansowo-budżetowa