We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Godziny otwarcia budynku

Od 1 października 2021 r. budynek Wydziału Historii będzie otwarty w godz. 8:00-20:00

 

Praca administracji

Administracja – co do zasady – pracuje stacjonarnie w godzinach 8.00-16.00.

Załatwianie spraw z pracownikami administracji możliwe jest zarówno bezpośrednio, jak i drogą mailową lub (w sprawach nie wymagających potwierdzenia na piśmie) telefoniczną.

Biblioteka i Lektorium (czytelnia)

Godziny otwarcia Biblioteki i Lektorium Wydziału Historii
  • Biblioteka: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 19.45, soboty (wyłącznie zjazdowe) w godz. 10.00 – 16.00 (magazyny do godz. 14.30)*;
  • Lektorium: poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 19.45 (magazyn do godz. 18.00), soboty (wyłącznie zjazdowe) w godz. 10.00 – 16.00 (magazyny do godz. 14.30)*

*Terminy stacjonarnych zjazdów studiów zaocznych i podyplomowych w semestrze zimowym: 2 października 2021 r., 16 października 2021 r., 6 listopada 2021 r., 20 listopada 2021 r., 4 grudnia 2021 r., 8 stycznia 2022 r., 22 stycznia 2022 r.

Reżim sanitarny
  • podczas pobytu w bibliotece obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust poprzez użycie maseczek oraz dezynfekowanie rąk przed wejściem do czytelni,
  • obowiązkowe jest zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m między osobami przebywającymi w bibliotece.

 

Informacje ogólne
  • w czytelni obowiązuje limit miejsc: 15,
  • w czytelni użytkownicy zajmują miejsca wskazane przez pracownika biblioteki,
  • w przypadku braku wolnych miejsc kolejne osoby nie będą wpuszczane do czytelni do chwili, gdy nie zwolni się miejsce,
  •  osoby planujące wizytę w czytelni mogą:
    • zamówić drogą mailową materiały biblioteczne na konkretny dzień i godzinę,
    • skorzystać z zamówionych publikacji po otrzymaniu na adres e-mail potwierdzenia o rezerwacji wizyty i dostępności zamówionych pozycji,
    • zamówienia (powinny zawierać sygnatury) należy wysyłać na adres: zamowienie.wh@uw.edu.pl,
    • zarezerwować wizytę (instrukcja).

 

Skanowanie materiałów na zajęcia dydaktyczne
  • wykładowcy mogą zwrócić się do pracowników biblioteki z prośbą o zeskanowanie materiałów potrzebnych na zajęcia dydaktyczne (w tym fragmentów książek, o ile nie są one objęte zakazem kopiowania),
  • pracownicy biblioteki realizują skany w miarę możliwości czasowych.  Aby odpowiednio rozplanować pracę pracowników biblioteki zamówienia na skanowanie materiałów na zajęcia należy składać z tygodniowym wyprzedzeniem,
  • zamówienia na skany materiałów składane przez studentów i doktorantów będą realizowane jedynie w wyjątkowych sytuacjach (np. choroba, kwarantanna, izolacja). Każda prośba o realizację skanu zostanie rozpatrzona indywidualnie,
  • rekomendujemy korzystanie z e-zbiorów dostępnych w BUW.

Spotkania, seminaria, warsztaty, konferencje

Publiczne wydarzenia, spotkania, imprezy integracyjne, kulturalne i naukowe, zgromadzenia i uroczystości na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, w tym konferencje, sympozja i seminaria naukowe, wykłady otwarte, spotkania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów oraz kursy i szkolenia, mogą odbywać się po uzyskaniu zgody, odpowiednio do miejsca wydarzenia lub spotkania właściwego kierownika jednostki organizacyjnej (dziekana) lub kanclerza.

Wyjazdy służbowe

Aktualne informacje dotyczące podróży służbowych umieszczane są na stronie Biura Współpracy z Zagranicą.

Zasady komunikacji elektronicznej

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych, korzystanie z prywatnych adresów pocztowych w celach służbowych jest niedozwolone.

Do celów służbowych dopuszcza się jedynie korzystanie z kont elektronicznej poczty uniwersyteckiej w rozumieniu zarządzenia nr 279 Rektora UW z 10 grudnia 2020 r. w sprawie poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Podstawy prawne

 

Podstawą powyższych zasad są następujące przepisy i wytyczne:

 

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Zobacz: zasady organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022