We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Ankiety ewaluacyjne – semestr letni 2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w okresie od 27 maja do 16 czerwca 2024 r. w systemie USOSweb będą dostępne ankiety ewaluacyjne, przeznaczone do wypełnienia przez studentów i służące ocenie jakości zajęć dydaktycznych.

Opis dostępu do systemu ankietującego:

W serwisie USOSweb: Należy przejść do zakładki Dla studentów, wybrać pozycję Ankiety,
a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.
W aplikacji Mobilny USOS UW: W menu głównym aplikacji należy wybrać pozycję Ankiety,
a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.