We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Być rodzicem na UW – zaproszenie do badań

W związku z rozpoczęciem realizacji badania BYĆ RODZICEM NA UW, którego celem jest zidentyfikowanie potrzeb i trudności rodziców pracujących i studiujących na UW, serdecznie zapraszamy osoby studiujące i pracujące na UW będące rodzicami dzieci do lat 18 (bądź, których najmłodsze dziecko ma poniżej 18 lat) do wzięcia udziału w wywiadach grupowych.

Badanie skierowane jest do:

  • studentów_tek,
  • doktorantów_tek,
  • osób zatrudnionych na stanowiskach naukowych lub/i dydaktycznych,
  • osób zatrudnionych w administracji oraz innych stanowiskach nieakademickich.

Organizatorzy (Zespół Równościowy UW oraz Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci UW) podczas wywiadów będą prosić o podzielenie się doświadczeniami związanymi z łączeniem życia zawodowego lub studenckiego z rodzinnym, potrzebami i trudnościami w tym zakresie. Zechcą także poznać opinię osób badanych oraz ich pomysły i rozwiązania, które ułatwią łączenie obowiązków rodzinnych z pracą i studiami na UW.

Badanie ma charakter wewnątrzuniwersytecki, a dane i informacje uzyskane podczas badania są poufne (dostęp do danych będą miały jedynie organizatorki badania) i będą wykorzystane tylko na potrzeby niniejszego badania.

Grupowe wywiady pogłębione rozpoczną się w II połowie października 2022 r. Wywiady odbędą się online, na platformie Zoom.

Grupy do wywiadów zostaną zorganizowane wg klucza: osoby studiujące, osoby doktoryzujące się, osoby pracujące naukowo i dydaktycznie, osoby pracujące w administracji.

Osoby, które chciałyby się zgłosić do badania, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Rejestracja będzie otwarta do 12 października 2022 r.