We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Egzamin połówkowy z historii starożytnej (r.a. 2022-2023)

Egzamin połówkowy z historii starożytnej
r
ok akademicki 2022-2023
studia dzienne i zaoczne

Również w obecnym roku akademickim istnieje możliwość zdawania „połówkowego” egzaminu z historii starożytnej, obejmującego starożytny Bliski Wschód.

Zasady są następujące.

 1. Forma egzaminu – test pisemny (ok. 45 minut).
 2. Termin (dla wszystkich studentów) – 3 lutego 2023 r. (piątek), godz. 12.00.
 3. Miejsce egzaminu – Auditorium Maximum sala A.
 4. Zaliczenie testu zwalnia studenta z części „wschodniej” egzaminu ustnego z historii starożytnej (pozostaje tylko Grecja i Rzym).
 5. Uzyskana punktacja w formie oceny „cząstkowej” jest uwzględniana przez egzaminatora w sesji letniej przy ustalaniu oceny ostatecznej.
 6. Test nie jest obligatoryjny i nie podlega poprawianiu.
 7. Osoba, która nie zaliczyła testu, nie ponosi żadnych konsekwencji, a jedynie zdaje egzamin ustny z historii starożytnej w pełnym zakresie tematycznym.
 8. Osoba, która zaliczyła test ale nie zdała lub nie przystąpiła do egzaminu ustnego, podchodząc do egzaminu z historii starożytnej w następnym roku akademickim, rozpoczyna całą procedurę od nowa.
 9. Chętni do pisania testu stawiają się w wyznaczonym miejscu i terminie z aktualną legitymacją studencką. Nie jest prowadzona żadna wcześniejsza rejestracja.
 10. Wymagania – test przygotowany będzie wyłącznie w oparciu o materiał zawarty w części „Bliski Wschód”, podręcznika „Historia starożytna”, pod red. Marii Jaczynowskiej (wydanie dowolne).
 11. Wyniki testu umieszczone będą w formie ogłoszenia na stronie WH w układzie numerów legitymacji. Lista zawierać będzie wyłącznie wykaz osób, które test zaliczyły.
 12. Z wszelkimi pytaniami w sprawie testu należy zwracać się do dra hab. Marka Stępnia, e-mail: m.stepien@uw.edu.pl

Informacja dodatkowa dla studentów ZSH

Szanowni Państwo, ponieważ zbyt nieliczna grupa studentów zgłosiła chęć pisania testu, a jednocześnie sygnalizowała, że nie może tego zrobić w dzień powszedni, niestety nie będzie organizowany egzamin w dodatkowym terminie, poza dniem 3 lutego (piątek).