We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Egzaminy i zaliczenia w sesji zimowej w trybie zdalnym

Zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Jednostki Dydaktycznej WH (nr 2 z 24 stycznia 2022 r.) egzaminy i zaliczenia w sesji zimowej 2021/2022 na Wydziale Historii UW odbędą się w trybie zdalnym.

Zarządzenie dotyczy egzaminów i zaliczeń na studiach stacjonarnych i zaocznych I i II stopnia na kierunkach Historia oraz Historia i kultura Żydów.

Link do zarządzenia