We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Jak przygotować wniosek o grant ERC?

Zostały ogłoszone informacje ze szczegółami dotyczącymi konkursów o granty ERC na rok 2023.

Żeby składać wnioski o granty ERC trzeba spełnić określone wymogi formalne dot. liczby lat po uzyskaniu stopnia doktora/liczby lat w zakresie dorobku naukowego + limity budżetów projektowych:

 

 • STG Starting Grants:
  • 2-7 lat po doktoracie
  • do 1,5 mln euro przez 5 lat + do 1 mln euro
 • COG Consolidator Grants:
  • 7-12 lat po doktoracie
  • do 2 mln euro przez 5 lat + do 1 mln euro
 • ADG Advanced Grants:
  • 10 lat działalności naukowej
  • do 2,5 mln euro przez 5 lat + do 1 mln euro
 • SYG Synergy Grants:
  • 2-4 kierowników projektów (badaczy wiodących) na każdym etapie kariery
  • do 10 mln euro przez 6 lat + do 4 mln euro

Obecnie otwarte są dwa konkursy: ERC Starting Grants (zamknięcie 25 października 2022 r.) oraz o ERC Synergy Grants (zamknięcie 8 listopada 2022 r.).

W 2022 r. otwarte zostaną dodatkowo dwa konkursy: ERC Consolidator Grants (otwarcie 28 września 2022 – zamknięcie 2 lutego 2023 r.) oraz ERC Advanced Grants (otwarcie 8 grudnia 2022 – zamknięcie 23 maja 2023).

Dla tych z Państwa, którzy podjęli decyzję o składaniu wniosku w jednym z najbliższych konkursów oraz dla tych z Państwa, którzy jeszcze się wahają, czy złożyć wniosek istnieje możliwość sprawdzenia swojego wniosku ERC w tzw. oknie kwalifikowalności firmy ENSPIRE.

Opublikowany został również przewodnik dla wnioskodawców, dot. grantów ERC typu Starting i Consolidator.

 

Spotkania informacyjne i szkolenia dot. przygotowania wniosków o granty ERC (edycja 2023):

 • 28 lipca 2022 r., godz. 10:00 – 13:00 szkolenie on-line przygotowania wniosków, organizowanych przez KPK PB UE przy NCBR
 • przełom sierpnia i września 2022 r. spotkanie informacyjno-szkoleniowego na Zoomie w formacie „wniosek o grant ERC krok po kroku” + sesja pytań i odpowiedzi. Na spotkaniu zostaną omówione główne założenia najbliższych konkursów, tzw. „lessons learned” z poprzednich konkursów i arkuszy ocen (dos and dont’s), zasady przygotowania budżetu Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres: Izabela.Dranka@adm.uw.edu.pl lub Diana.Pustula@adm.uw.edu.pl
 • Polecamy również materiały video przygotowane przez pracowników ERCEA

Od otwarcia konkursów Biuro Obsługi Badań UW prowadzi konsultacje indywidualne wniosków. Analizuje CV i dorobek naukowy kandydata względem wymogów konkursu, współpracuje z panelistami i dotychczasowymi laureatami grantów ERC z UW, do którzy recenzują wstępnie co najmniej cz. B1 wniosku, w ramach wewnętrznej procedury ich przygotowania.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) uruchomiła nową inicjatywę mentoringową (ERC Mentoring Initiative), która ma pomóc w zwiększeniu uczestnictwa w grantach ERC instytucji z państw osiągających mniejsze sukcesy w staraniu się o granty z programów ramowych, w tym z Polski. Szczegółowy opis zasad działania ERC Mentoring Initiative dostępny jest na stronie internetowej programu.