We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Konkurs „POB IV dla rodziców”

Konkurs „POB IV dla rodziców” jest przeznaczony dla młodych badaczek i badaczy z dziedzin humanistycznych, powracających do pracy naukowej po przerwach spowodowanych opieką nad dziećmi.

O dofinansowanie w kwocie od 30 000 zł do 100 000 zł projektów badawczych mogą aplikować:

  • pracownicy, który w ciągu trzech lat przed datą ogłoszenia konkursu przebywali na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub na urlopie wychowawczym,
  • doktorantki, które w ciągu trzech lat przed datą ogłoszenia konkursu urodziły bądź przysposobiły dziecko,
  • doktoranci, którzy zostali ojcem lub przysposobili dziecko w ciągu trzech lat przed datą ogłoszenia konkursu.

i którzy prowadzą badania w obszarze POB IV, zgodne z tematyką składanego wniosku.

Ogłoszenie konkursowe znajduje się na stronie programu IDUB

Nabór wniosków trwa do 31 maja 2022 r.