We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nabór wniosków w programie NAWA Polskie Powroty

NAWA ogłosiła nabór wniosków w Programie Polskie Powroty NAWA 2022. Program umożliwia wyróżniającym się polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Wnioski w programie przyjmowane są do 25 lipca 2022 roku, do godz. 15:00 drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA. Wniosek w imieniu własnym oraz UW składa powracający naukowiec.

Założeniem programu jest, aby w czasie realizacji projektu powracający naukowiec realizował aktywności badawcze zaplanowane we wniosku, a jednocześnie aplikował o krajowe i zagraniczne granty badawcze, co pozwoli jemu oraz grupie projektowej (jeśli dotyczy) kontynuować działalność naukową w Polsce po zakończeniu projektu.

Program otwarty jest dla wszystkich dziedzin nauki. Przedstawiciele dziedziny sztuki mogą uczestniczyć w programie, pod warunkiem, że działania zaplanowane w projekcie mają charakter naukowy.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.