We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nabory do konkursów NCN

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór do nowych konkursów.

OPUS 24

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej.

 • kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora).  We wniosku należy podać prace i/lub dokonania artystyczne z okresu 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2012 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach.
 • projekt może być realizowany z udziałem partnerów zagranicznych (współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 24 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.)
 • w konkursie OPUS 24 można złożyć wnioski na projekty trwające 1, 2, 3 lub 4 lata
 • nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 350 mln zł

 

SONATA 18

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora.

 • przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2015 – 31.12.2020)
 • oprócz kierownika projektu w badania mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc
 • wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających od 1, 2 lub 3 lat
 • nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 120 mln zł

PRELUDIUM BIS 4

Konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie.

 • celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich
 • kierownikiem projektu PRELUDIUM BIS jest promotor pracy doktorskiej
 • budżet może obejmować środki na badania w wysokości maksymalnie 300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie
 • w konkursie będą finansowane projekty trwające 3 lub 4 lata
 • konkurs PRELUDIUM BIS 4 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

Wnioski konkursowe składane są w systemie OSF.

Wewnętrzny termin składania wniosków do wszystkich wyżej wymienionych konkursów to 28 listopada 2022. 

 

Sekcja Badań Naukowych