We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Zgłoszenia do nagrody im. Michała Morawca

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur studentów/studentek kierunków Historia oraz Historia i kultura Żydów do nagrody im. Michała Morawca.

Kandydaci – szczególnie ci, którzy sami zmagają się z trudnościami zdrowotnymi – powinni udzielać się społecznie na rzecz środowiska studenckiego, zwłaszcza na rzecz osób chorych lub z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia mogą napływać od studentów i pracowników WH UW za zgodą kandydata.

Zgłoszenia należy składać do 15 listopada 2022 r. osobiście (w sekretariacie Dziekana WH UW) lub mailowo na adres dziekanat.wh@uw.edu.pl

Wysokość nagrody to 1000 zł. Ma ona upamiętniać wyjątkową determinację i pasję naukową, jaką wyróżniał się p. Michał Morawiec, student historii na naszym Wydziale w latach 2013-2018.

Wniosek
Pełna treść regulaminu