We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nowe konkursy NCN

Rozpoczyna się nabór wniosków do konkursów Opus 23, Preludium 21 i Polonez Bis, organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

 

OPUS 23

 • przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej (w tym dla osób nieposiadających tytułu doktora)
 • czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy
 • planowany termin uruchomienia formularzy w OSF to 28 marca 2022 r.
 • budżet konkursu wynosi 400 mln złotych

PRELUDIUM 21

 • przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora
 • w konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy
 • zespół badawczy może składać się z co najwyżej trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego
 • planowany termin uruchomienia formularzy w OSF to 28 marca 2022 r.
 • budżet konkursu wynosi 30 mln złotych

POLONEZ BIS

 • konkurs na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy
 • konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie
 • NCN: „Do wnioskowania szczególnie zachęcamy naukowców, których życie, wolność lub kariera naukowa są; zagrożone, a także tych, którzy są zmuszeni do ucieczki lub zostali przesiedleni z powodu takich zagrożeń.”
 • budżet konkursu wynosi 55 mln złotych
 • szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosku (w języku angielskim) zostaną opublikowane 5 kwietnia 2022 r.

Wnioski należy składać do 15 czerwca 2022 r. przez system ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdą Państwo na stronie NCN. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Sekcją Badań Naukowych.