We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nowy konkurs IDUB na promocję badań

Zapraszamy do składania wniosków na promocję badań w ramach kolejnego konkursu IDUB „Promocja badań naukowych”.

Założenia konkursowe zakładają, że przedmiotem dofinansowania mogą być wszystkie działania, które przybliżą wyniki badań szerokiemu gronu odbiorców (młodzieży, rodzicom, nauczycielom czy organizacjom pozarządowym).

Dofinansowanie może obejmować np. przygotowanie artykułu, publikacji, książki, podcastu, bloga, strony WWW związanych z przeprowadzanymi badaniami.

Składanie wniosków do 4 lutego 2022, godz. 16:00

Maksymalne dofinansowanie do budżetu projektu: 20 000 zł (możliwy wkład własny)

Szczegółowe zasady