We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Grzegorz Bartusik

Biogram

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego, adiunkt badawczy na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył historię i filologię klasyczną na Uniwersytecie Śląskim. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał na Uniwersytecie Śląskim w 2020 roku na podstawie rozprawy pt. “Rómverja saga – Saga o Rzymianach. Studium nad recepcją kultury łacińskiej w średniowiecznej Skandynawii”.

Równolegle odbywał studia zagraniczne na Uniwersytecie Arystotelesa w Tesalonice w Grecji (VII-VIII 2013, Międzynarodowa Szkoła Letnia Języka, Historii i Kultury Greckiej, stypendium Rządu Republiki Greckiej), na Uniwersytecie w Oslo w Norwegii (I-VI 2014, stypendium Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego The EEA & Norway Grants) i na Uniwersytecie Islandzkim w Reykjaviku (I-VI 2015, I-VI 2016, stypendium Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego The EEA & Norway Grants). Odbył staż doktorancki na Uniwersytecie Południowo-Wschodniej Norwegii w Borre (VI-IX 2016). Ukończył kursy z zakresu studiów nad średniowiecznymi manuskryptami skandynawskimi w Instytucie Studiów Islandzkich im. Árnego Magnússona w Reykjaviku i Kopenhadze (Letnia Szkoła Studiów nad Manuskryptami Skandynawskimi: poziom I – kurs paleografii i kodykologii skandynawskich manuskryptów – VIII 2017 r.; poziom II – teoria i praktyka edytorstwa skandynawskich manuskryptów – VIII 2018 r.; poziom III, klasa mistrzowska – przygotowanie edycji skandynawskiego manuskryptu – VIII 2019 r., dzięki finansowaniu z grantu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, program PROM). W sierpniu 2020 r. uczestniczył w kursach Letniej Szkoły Żywej Łaciny i Greki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zainteresowania badawcze: recepcja antyku, proces cywilizacji, chrystianizacja i europeizacja w średniowiecznej Skandynawii.

Na Wydziale Historii  UW zatrudniony w zespole badawczym realizującym projekt ELITES.

Najważniejsze artykuły naukowe

  • G. Bartusik: Himna smiðr : the Ancient Hebrew Conceptual Metaphor GOD IS THE MAKER OF HEAVEN in the Old Icelandic Language and Literature as a Marker of Christianization in Iceland. “Scandia: Journal of Medieval Norse Studies” 2020, no. 3, s. 64-101.

  • Social Norms in Medieval Scandinavia. Red. J. Morawiec, A. Jochymek, G. Bartusik. Leeds: Arc Humanities Press – Amsterdam University Press, 2019.

  • Cultural Transfer of Cognitive Structures of Fortune in the Latin and Old Icelandic Literatures and Languages: The Case of the Metaphor Fortune is a Wheel. W: Social Norms in Medieval Scandinavia. Red. J. Morawiec, A. Jochymek, G. Bartusik. Leeds: Arc Humanities Press – Amsterdam University Press, 2019, s. 103-138.

  • Sarð hann yðr þá eigi Agði? Humour and laughter in Sneglu-Halla þáttr. W: HistoRisus: Histories of Laughter and Laughter in History. Red. R. Borysławski, J. Jajszczok, J. Wolff and A. Bemben, Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne 2016, s. 119-138.