We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr inż. Marta Kuźma

Biogram

Magisterium na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej (2007). Doktorat (2014) na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

W latach 2010–2014 asystent na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, 2014-2021adiunkt tamże. Obecnie adiunkt w programie „NAWA – Profesura Gościnna” na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Stypendystka: Transformation.doc (Wageningen, Holandia), PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej (Leibniz Institute for East and Southeast European Studies, Regensburg, Germany).

Zainteresowania badawcze: kartografia, systemy informacji geograficznej, dawne mapy i sposób ich udostępniania przez biblioteki cyfrowe oraz wizualizacje czasowo-przestrzenne.

Najważniejsze artykuły naukowe

 • Kuźma M., Mościcka A. (2020) ”Evaluation of metadata describing topographic
  maps in a National Library”, Heritage Science (2020), Vol. 8, No. 113. DOI:
  10.1186/s40494-020-00455-3

 • Kuźma M., Bauer H. (2020) “Map Metadata: the Basis of the Retrieval System of
  Digital Collections”, ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(7), 444,
  DOI: 10.3390/ijgi9070444

 • Wabiński J., Mościcka A., Kuźma M. (2020) ”The information Value of Tactile
  Maps: Comparison of Maps Printed with the use of different Techniques”, The
  Cartographic Journal, DOI: 10.1080/000870412020.1721765

 • Kuźma M., Mościcka A. (2020) “Metadata evaluation criteria in respect to
  archival maps description”, The Electronic Library, Vol. 38, No. 1, pp. 1-27, DOI:
  10.1108/EL-07-2019-0161

 • Mościcka A., Kuźma M. (2018) “Spatio-Temporal Database of Places Located in
  the Border Area”, ISPRS International Journal of Geo-Information, vol. 7, issue 3,
  DOI: 10.3390/ijgi7030108