We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Wiesława Duży

Biogram

Adiunkt w Zakładzie Atlasu Historycznego w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk oraz na Wydziale Historii UW w ramach projektu „People, Places, and Events” realizowanego pod kierunkiem prof. Francisa Harveya dzięki finansowemu wsparciu z programu NAWA Chair.

Doktorat z historii u prof. Krzysztofa Mikulskiego na UMK w Toruniu (2013), licencjat z socjologii (2009), magisterium z historii (2007).

Stypendystka m.in. DARIAH (Lizbona 2019), Instytutu Herdera (Marburg 2018), Fundacji Lanckorońskich (Londyn 2015), rządu Litwy (Wilno 2015), Polskiej Misji Historycznej (Wuerzburg 2013), EUI (Florencja 2007).

W latach 2014-2015 adiunkt na Śląskim Uniwersytecie w Opawie.

Obecnie prowadzi projekt „Historyczna Ontologia Przestrzeni Miejskiej”.

Przyszły projekt habilitacyjny dotyczy harmonizacji danych dotyczących granic historycznych jednostek administracyjnych.

Zainteresowania badawcze: historia społeczna XVIII i XIX wieku, ontologie dziedzinowe w naukach humanistycznych i przestrzenne bazy danych historycznych.

Najważniejsze artykuły naukowe

 • Kujawy i ziemia dobrzyńska w drugiej połowie XVI wieku, red. W. Duży we współpracy z A. Borkiem i M. Słomskim, cz. 1: Mapy, cz. 2: Komentarz, indeksy, Warszawa 2021, Wydawnictwo IH PAN (seria wydawnicza: Atlas Historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, red. H. Rutkowski, M. Słoń, t. 6).

   

 • W. Duży, Z badań nad siecią osadniczą w dekanacie Lidzbark Warmiński w końcu XVIII wieku, [w:] Historia to (nie) fraszka. Studia ofiarowane prof. Krzysztofowi Mikulskiemu z okazji 60. rocznicy urodzin, red. A. Zielińska, M. Targowski, Toruń 2020, s. 279-297.

   

 • W. Duży, City through Empires: Toruń (Poland) in an Ontology of Historical Geographic Information Systems from the 10th to 20th Centuries, [w:] Lana Pitcher and Michael Pidd. Proceedings of the Digital Humanities Congress 2018. Studies in the Digital Humanities, Sheffield: The Digital Humanities Institute, 2019. Dostęp online: <https://www.dhi.ac.uk/openbook/chapter/dhc2018-duzy>

   

 • W. Duży, Ecclesiastical sources for the settlement network in Warmia (Ermland) in 16th century, [in:] Quelleneditionen zur Geschichte des Deutschen Ordens und anderer geistlicher Institutionen (seria: „Deutsch-polnischen Gesprächskreises für Quellenedition”), ed. J. Tandecki, H. Flachenecker, K. Kopiński, Toruń 2017, s. 1–12.

 • W. Duży, Pamiętnikarze polscy przełomu XVIII i XIX wieku wobec starości, Opava 2016.