We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Praca na Wydziale Historii / Робота на Iсторичному Факультеті

Ogłaszamy konkurs dla naukowczyń i naukowców z Ukrainy w dyscyplinie historia.
Planowany czas pobytu: 6 miesięcy (możliwe już od 1 maja 2022 r.)
Liczba miejsc: 3
Pokrycie kosztów pobytu: 3500 PLN (netto)
Termin składania dokumentów: 15 kwietnia 2022 r.

OGŁOSZENIE


Конкурс для науковців з України в галузі історії на Факультеті історії Варшавського університету
Планований термін перебування: 6 місяців (з можливістю від 1 травня 2022 року)
Кількість місць: 3
Покриття витрат на перебування: 3500 злотих (нетто)
кінцевий термін подачі документів: 15 квітня 2022 року

ОГОЛОШЕННЯ


Call for scholars from Ukraine in the discipline of history at the Faculty of History of the University of Warsaw
Planned duration of stay: 6 months (from as early as May 1, 2022, if possible)
Number of places: 3
Covered costs of stay: 3500 PLN (net)
deadline for submission of documents: April 15, 2022

ANNOUNCEMENT