We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Rejestracje na przedmioty na semestr zimowy 2021/2022

Rejestracje na przedmioty na semestr zimowy 2021/2022

 

Szanowni Państwo,

10 września 2021 r. (piątek), rozpoczną się zapisy na przedmioty Wydziału Historii dla kierunku Historia oraz Historia i kultura Żydów i potrwają do 10 października 2021 r. (niedziela) do godz. 23:59.

I tura wszystkich rejestracji rozpocznie się 10 września 2021 r. a zakończy 1 października 2021 r. o godzinie 23:59. W tym okresie będzie możliwe rejestrowanie i wyrejestrowywanie się z przedmiotów i grup. Godziny rozpoczęcia poszczególnych rejestracji w tej turze znajdują się w harmonogramie poniżej.

II tura wszystkich rejestracji rozpocznie się 4 października 2021 r. o g. 21:00, a zostanie zamknięta 10 października 2021 r. o godzinie 23:59.
W tym okresie będzie możliwe wyłącznie rejestrowanie, w ramach wolnych miejsc.

 


 

Harmonogram godzin rozpoczęcia I tury zapisów zgodnie z podziałem na kierunki
Początek wszystkich rejestracji: 10 września 2021 r.
Historia I stopnia
 • 21.00 Rejestracja WH – HISTORIA – nauki hum. i społ. (studia I stopnia), sem. zim. 2021/2022 (2900-H-L-NHNS.21Z)
 • 21.00 Rejestracja WH – HISTORIA – przedmioty specjalizacji archiwalnej (studia I), sem. zim 2021/2022 (2900-HI-L-SA.21Z)
 • 21.00 Rejestracja WH – HISTORIA – przedmioty specjalizacji nauczycielskiej (st. I), sem. zim. 2021/2022 (2900-HI-L-SN.21Z)

Przypominamy, że 9 września rozpocznie się II tura rejestracji na zajęcia kursowe.
Szczegóły na stronie https://historia.uw.edu.pl/11184-2/

Historia I i II stopnia (rejestracja łączona)
 • 22.00 Rejestracja WH – HISTORIA – seminaria dyplomowe (studia I, II stopnia), sem. zim. 2021/2022 (2900-H-L-M-SDYP.21Z)
 • 21.00 Rejestracja WH – HISTORIA – zaj. fakult. (studia I st) i koszyk 4 (studia II st), sem. zim. 2021/22 (2900-H-L-M-F/K4.21Z)*

* WAŻNE: “Retoryka praktyczna dla zaawansowanych” oraz “Retoryka praktyczna” skierowane są zarówno dla studentów I stopnia (jako zajęcia fakultatywne) i II stopnia (zajęcia koszyka nr 4). Pozostałe (“Greka, I semestr”, “Wstęp do historycznych badań nad dźwiękiem”, “Życie polityczne w II RP”) przeznaczone są jedynie dla studentów I stopnia i rozliczane będą w programie jako zajęcia fakultatywne.

Historia II stopnia

I tura rejestracji bezpośredniej na przedmioty i do grup – rejestrowanie i wyrejestrowanie

 • 19.00 Rejestracja WH – HISTORIA – Przedmiot Historia historiografii, st. II stopnia, sem. zimowy 2021/22 (2900-H-M-OB1-HH.21Z)
 • 19.30 Rejestracja WH – HISTORIA – Przedmioty z koszyka K1 studiów II stopnia, sem. zimowy 2021/2022 (2900-H-M-K1.21Z)
 • 20.00 Rejestracja WH – HISTORIA – Przedmioty z koszyka K2 studiów II stopnia, sem. zimowy 2021/2022 (2900-H-M-K2.21Z)
 • 20.30 Rejestracja WH – HISTORIA – Przedmioty z koszyka K3 studiów II stopnia, sem. zimowy. 2021/2022 (2900-H-M-K3.21Z)
 • 21.00 Rejestracja WH – HISTORIA – Przedmioty z koszyka K4 studiów II stopnia, sem. zimowy. 2021/2022 (2900-H-M-K4.21Z)
 • 21.30 Rejestracja WH – HISTORIA – Przedmioty z koszyka K5 studiów II stopnia, sem. zimowy. 2021/2022 (2900-H-M-K5.21Z)
 • 21.00 Rejestracja WH – HISTORIA – przedmioty specjalizacji archiwalnej (studia II), sem. zim. 2021/2022 (2900-HI-M-SA.21Z)
 • 21.00 Rejestracja WH – HISTORIA – przedmioty specjalizacji nauczycielskiej (st. II), sem. zim 2021/2022 (2900-HI-M-SN.21Z)
 • 21.00 Rejestracja WH – HISTORIA – przedmioty specjalizacji popularyzatorskiej (st. II), sem. zim 2021/22 (2900-HI-M-SPOP.21Z)
Historia oraz Historia i kultura Żydów (studia I stopnia) (rejestracja łączona)
 • 21.00 Rejestracja WH (HISTORIA-JUDAISTYKA) – Podstawy ochrony własności intelektualnej, sem. zim. 2021/22 (2900-HJS-POWI.21Z)
  Rejestracja na obowiązkowy dla 1. roku studiów licencjackich na kierunku Historia oraz Historia i kultura Żydów przedmiot Podstawy ochrony własności intelektualnej. Wszyscy studenci 1. roku zostali już wpisani do zajęć, więc do wzięcia udziału w rejestracji zapraszamy osoby z pozostałych lat, które muszą zrealizować ww. przedmiot jako brak programowy lub w ramach warunkowego zaliczenia roku. Studentów, którzy otrzymali zgody na przepisanie zaliczenia z innych kierunków lub uczelni prosimy o wyrejestrowanie się w terminie otwarcia rejestracji lub o zgłoszenie się do sekcji ds. studenckich. Kurs odbędzie się w formie e-learningu, termin w jakim będzie dostępny podamy w ogłoszeniu na początku roku. Prosimy o śledzenie aktualności.
Historia i kultura Żydów (studia I i II stopnia)
 • 21.00 Rejestracja WH – JUDAISTYKA – przedmioty kursowe (studia I stopnia), sem. zimowy 2021/2022 (2900-JS-L-KURS.21Z)
 • 21.00 Rejestracja WH – JUDAISTYKA – zajęc. fakultatywne/okołoseminaryjne (I i II st.), sem. zim. 2021/2022 (2900-JS-LM-ZF/OK.21Z)
 • 21.00 Rejestracja WH – JUDAISTYKA – seminaria dyplomowe (studia I i II stopnia), sem. zim. 2021/2022 (2900-JS-L-M-SEM.21Z)
 • 21.00 Rejestracja WH – JUDAISTYKA – translatoria jęz. żydowsk. (studia II stopnia, sem. zimowy 2021/2022 (2900-JS-M-TRAN.21Z)
 • 21.00 Rejestracja WH – JUDAISTYKA – węzłowe prob. hist. i kult. żyd. (stud. II st.) sem. zim. 2021/2022 (2900-JS-M-WPHiKZ.21Z)
 • 21.00 Rejestracja WH – JUDAISTYKA – zajęcia źródłoznawcze (studia II stopnia), sem. zim. 2021/22 (2900-JS-M-ZZR.21Z)

Wszystkie rejestracje WH od 3 września 2021 r. powinny być już widoczne na Państwa kontach w USOSweb (Zaloguj->Dla studentów->Rejestracje). Osoby, którym będzie brakować dostępu, a powinny go mieć, bardzo prosimy o kontakt z sekcją ds. studenckich.

 


Rejestracja ogólnouniwersytecka (żetonowa)

Przypominamy, że niedługo rozpocznie się również II tura rejestracji ogólnouniwersyteckiej, w której znajduje się część przedmiotów oferowanych przez Wydział Historii, a także zajęcia wymagane przez program studiów.

Od 13 września 2021 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

Od 14 września 2021 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

Od 14 września 2021 r. – początek drugiej tury rejestracji żetonowej na lektoraty.

Od 13 września 2021 r. – początek pierwszej j tury rejestracji żetonowej na WF; od 23 września – druga tura

Od 7 września 2021 r. (rejestracja do grup dedykowanych), a od 5 października 2021 r. (rejestracja do wszystkich dostępnych grup, nie ma już przedmiotów dedykowanych)Rejestracje na przedmioty pedagogiczne całoroczne i na semestr zimowy 2021/2022.

Harmonogram rejestracji żetonowych dostępny jest pod adresem: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/index.php?item=2

 

Łączymy wyrazy szacunku
Sekcja studencka WH