We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Wpłata świadczenia socjalnego – bezzwrotnej pomocy

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Warszawskim podjął decyzję o jednorazowej wypłacie świadczenia socjalnego – bezzwrotnej pomocy w związku ze szczególnymi warunkami ekonomicznymi w roku 2022.

Wysokość świadczenia wynosi:

  • 1000,00 złotych brutto dla pracowników, którzy uzyskują dochód powyżej 3000,00 zł na jednego członka rodziny,
  • 1100,00 złotych brutto dla pracowników, którzy uzyskują dochód poniżej lub równy 3000,00 zł na jednego członka rodziny.

Świadczenie przysługuje osobom związanym z Uniwersytetem Warszawskim stosunkiem pracy w dniu 1 lipca 2022 r.

Świadczenie nie przysługuje pracownikom przebywającym w dniu 1.07.2022 r. na urlopie bezpłatnym, których urlop bezpłatny trwa co najmniej do 30.09.2022 r.

Świadczenia zostaną wypłacone ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) na wniosek pracownika, złożony w terminie 1.07.2022 r. – 30.09.2022 r. Świadczenia będą realizowane od 22.08.2022 r.

Więcej informacji

WNIOSEK DO POBRANIA

Wniosek można złożyć również ELEKTRONICZNIE, po zalogowaniu się na stronie DocSence.