We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Paulina Wacławik

Biogram

Asystent na Wydziale Historii UW w ramach projektu „People, Places, and Events” realizowanego pod kierunkiem prof. Francisa Harveya dzięki finansowemu wsparciu z programu NAWA Chair. Magisterium na Wydziale Neofilologii, UW (2017), magisterium na Wydziale Geodezji i Kartografii, PW (2012) W przygotowywanej rozprawie doktorskiej łączy te dwie dyscypliny: geografię i językoznawstwo badając podręczniki do nauki języka angielskiego. W latach 2020-2022 stażystka w grancie NCN “Wisła akwakrytyczna…” (2019/35/D/HS2/02840) Od 2020 badaczka w projekcie TE-Con3 (Erasmus+). Zainteresowania badawcze: zagadnienia na styku języka i kultury: transfer kulturowy, tłumaczenie tekstów naukowych z dziedziny geografii i zastosowanie narzędzi GIS w językoznawstwie; kultura w nauczaniu, oraz mapowanie literatury (deep mapping).

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Barcz, A., Gromala, M., & Wacławik, P. (2022). Wisła akwakrytyczna: głębokie mapowanie źródeł literackich w perspektywie nowej historiografii powodzi (1934). Teksty Drugie(4), 12–31.https://doi.org/10.18318/td.2022.4.2 Wacławik, P. (2022).

  • O powiatach i folwarkach. Kulturowe i lingwistyczne uwarunkowania przekładu wybranych terminów historycznych na język angielski. Studia Geohistorica(9), 114–127. DOI 10.12775/SG.2021.07

     

  • Wacławik, P. (2021). L3 Transfer studies – an attempt at describing and redefining the linguists’ tool kit. In Długosz Daria, J. Pecko, & S. Świtlik (Eds.), Neofilologia: Perspektywy transdyscyplinarności. Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Barcz, A., Wacławik, P., & Gromala, M. Aquacritical Atlas of the River Vistula. 10.5281/zenodo.7414929

     

  • Barcz, A., Wacławik, P., & Gromala, M. Aquacritical Atlas of the River Vistula. 10.5281/zenodo.7414929