We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

M.A. Maciej Karol Stachowicz

Title of the doctoral dissertation

Obraz dziejów Polski i Węgier w Kronice węgiersko-polskiej. Analiza narratywistyczno-komparatystyczna