We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

M.A. Radosław Domazet

Title of the doctoral dissertation

Fenomen opisów fizycznego wyglądu władców w źródłach z epoki Cesarstwa
The phenomenon of descriptions of the physical appearance of rulers in sources from the Imperial period

Most important scholarly articles

  • R. Domazet, Kobiety rządzą. Walki na dworze perskim za Artakserksesa II według Plutarcha z Cheronei, [w:] Kobiety i władza, red. K. Białas, K. Słaboszowska, S. Śmiechowicz, Warszawa 2019, pp. 57-69.

  • R. Domazet, O (nie)moralności kobiecej według filozofa: Plutarch z Cheronei o Kleopatrze, [w:] Złe kobiety czy zła sława. Negatywne wizerunki kobiet na przestrzeni dziejów, red. K. Białas, K. Słaboszowska, S. Śmiechowicz, Warszawa 2020, pp. 147-164.