We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

M.A. Sylwia Śmiechowicz

Title of the doctoral dissertation

Publiczne honoryfikacje ku czci kobiet w zachodniej części Imperium Rzymskiego
Public honours in honour of women in the western part of the Roman Empire

Most important scholarly articles

  • [Redakcja naukowa]: Złe kobiety czy zła sława? Negatywne wizerunki kobiet na przestrzeni dziejów, red. K. Białas, K. Słaboszowska, S. Śmiechowicz, Warszawa 2020.