We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

M.A. Tadeusz Mroziuk

Title of the doctoral dissertation

Prace konstytucyjne Deputacji do Formy Rządu Sejmu Czteroletniego a polska myśl polityczna schyłku XVIII wieku
Constitutional work of the Deputation for the Form of Government of the Four-Year Sejm and Polish political thought at the end of the 18th century

Most important scholarly articles

  • Monarchizm czy republikanizm. Projekty organizacji władzy wykonawczej w tajnych pracach nad konstytucją od marca do maja 1791 roku, [w:] „Zmierzch czy świt. Stanisław August i Rzeczpospolita 1764-1795″, pod red. A. Antoniewicz, R. Kosińskiej i P. Skowrońskiego, Warszawa 2015, pp. 137-154.

     

  • Program edukacyjny Adama Wawrzyńca Rzewuskiego, [w:] „Edukacja patriotyczna młodzieży”, red. R. Wiśniewski, Płock 2015, pp. 89-105,

     

  • Poglądy Hugona Kołłątaja na oświatę przed rozpoczęciem przez niego działalności związanej z pracami Sejmu Czteroletniego w świetle publicystyki epoki, [w:] „Ogrody Nauk i Sztuk”, 2016, pp. 39-50,

     

  • Wzór idealnego obywatela-republikanina w traktacie „O formie rządu republikańskiego myśli” Adama Wawrzyńca Rzewuskiego, w: „Zeszyty Naukowe Koła Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 1 z 2016, Kraków 2016, pp. 129-154.