We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

M.A. Weronika Hanna Kulczewska

Title of the doctoral dissertation

Wielka Wojna sto lat po konflikcie. Film jako rodzaj dyskursu historycznego

Most important scholarly articles

  • “Trudne początki nowego medium schyłku wieku, czyli spór o faktycznego twórcę kina”, w: Kiedy świat pędzi do przodu pełną parą… Zmiana i trwanie w XIX wieku, pod red. M. Rastaszańskiego, M. Gniadek-Zielińskiego, H. Korzeniowskiego, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2020, s. 63-85.

     

  • “O francuskiej służbie Marine w 1918 roku. Listy R. D. Winne’a do matki”, wyd. i oprac. K. J. Gęsior, tłum. z języka angielskiego K.J. Gęsior, W. H. Kulczewska, w: Clepsydra, nr 2/2020, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2020, s. 303-318.

     

  • “Integracje, pieniądze, konflikty i układy, czyli jak zawiłe relacje międzyludzkie wpływają na świat polskiego filmu”, w: Clepsydra, nr 2/2020, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2020, s. 407-411.

     

  • “Stalin for the revolution, the revolution for Stalin. The Actual Role of Joseph Stalin in the Bolshevik Revolution vs. How He Benefited from it During his Rule”, w: Beyond the Revolution in Russia: Narratives – Concepts – Spaces. 100 years since the event, pod red. Jaromira Mrnki, Charles University Karolinum Press oraz Institute for the Study of Totalitarian Regimes [w druku].