We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Solidarity with Ukraine

?? The University of Warsaw Senate expresses solidarity with Ukraine which fights with authoritarian aggression. War with Russian Federation violates territorial integrity of Ukraine.
In this difficult time the UW Senate expresses solidarity with Ukrainian nation, especially with Ukrainians belonging to our community. Polish history teaches us that imperialism is a threat to peace. The UW Senate hopes that future will bring peace to Ukraine and the world.

?? Сенат Варшавського університету висловлює свою солідарність з Україною, яка бореться з авторитарною агресією. Сталася ескалація конфлікту – Російська Федерація порушила територіальну цілісність України.
У цей важкий час Сенат Варшавського університету висловлює свою солідарність з українським народом, а особливо з українцями, які належать до спільноти нашого університету. Польська історія вчить, якою загрозою для миру є імперіалізм. Сенат Варшавського університету висловлює надію, що майбутнє принесе мир Україні та всьому світу.

?? Senat Uniwersytetu Warszawskiego wyraża solidarność z Ukrainą, zmagającą się z autorytarną agresją. Nastąpiła eskalacja konfliktu – Federacja Rosyjska pogwałciła integralność terytorialną Ukrainy.
W tym trudnym czasie Senat Uniwersytetu Warszawskiego wyraża solidarność z narodem ukraińskim, a zwłaszcza z osobami z Ukrainy, należącymi do społeczności naszej Uczelni. Polska historia uczy, jakim zagrożeniem dla pokoju jest imperializm. Senat Uniwersytetu Warszawskiego wyraża nadzieję, że przyszłość przyniesie Ukrainie oraz światu pokój.