We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

M.A. Adam Włodarski

Biography

Ph.D. candidate at the Doctoral School of Humanities at the University of Warsaw (field of study: history). He graduated in history from the Faculty of History, University of Warsaw (Master of Arts, 2018), and in law from the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw (Master of Arts, 2016). Junior Co-Investigator in the research project of the National Science Center no. 2017/27/B/HS3/00151, entitled “Wielka i Mała Rozbieżność” widziane przez szkła korporacji: mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej w Azji w XVII wieku (“Tracing the Great and Little Divergence Through Corporate Lenses: Central-Eastern Europeans in Asia in the Seventeenth Century”).

Title of the doctoral dissertation

„Katolicyzm pod postacią daru. Misja jezuitów w Chinach, na Filipinach oraz na Molukach i w Makasarze w XVI-XVIII wieku w świetle teorii cywilizacji”
“Catholicism under the form of a gift. The Jesuit mission in China, the Philippines, and the Moluccas and Makasar in the sixteenth and eighteenth centuries in the light of the theory of civilization”

Most important scholarly articles

  • A. Włodarski, Wzrost i stagnacja gospodarki chłopskiej. Przypadek starostwa chmielnickiego w XVIII w., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. LXXX, 2019, pp. 139-186.