We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Adam Włodarski

Biogram

Doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (dyscyplina: historia). Absolwent historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (magister, 2018) i prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (magister, 2016).

Młodszy wykonawca w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki nr 2017/27/B/ HS3/00151 pt. „»Wielka i Mała Rozbieżność« widziane przez szkła korporacji: mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej w Azji w XVII wieku”.

Tytuł rozprawy

„Katolicyzm pod postacią daru. Misja jezuitów w Chinach, na Filipinach oraz na Molukach i w Makasarze w XVI-XVIII wieku w świetle teorii cywilizacji”

Najważniejsze artykuły naukowe

  • A. Włodarski, Wzrost i stagnacja gospodarki chłopskiej. Przypadek starostwa chmielnickiego w XVIII w., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. LXXX, 2019, s. 139-186.