We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Ph.D. Agnieszka Pawłowska-Kubik

Biography

 • 2008 – Master’s Degree in History, Faculty of History, Nicolaus Copernicus University in Toruń
 • 2009 – Master’s Degree in Polish Philology, Faculty of Philology, Nicolaus Copernicus University in Toruń
 • 2016 – PhD in Humanities with specialization in History, Nicolaus Copernicus University in Toruń

Research projects:

 • 2024 – contractor in the project of digital edition of Joachim Lelewel’s letters;
 • 2023-2026 – contractor in grant “Queens consort of Poland in the 15th and 16th centuries as wives and mothers” (NCN, OPUS 2021/43/B/HS3/01490);
 • 2017-2024 – contractor in the project of the National Program for the Development of the Humanities, “The Jagiellonian era and its heritage in Polish–Lithuanian Commonwealth until 1795 – political history, history of the political system and parliamentarism in the 14th-16th centuries”; task carried out as part of the project: “Publishing the correspondence of Anna Jagiellon (1523-1596)”.

Research interests:

political history of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 16th-17th centuries, history of early modern medicine, queenship, editions of historical sources

Most important scholarly articles

 • “Śmierć Stefana Jegomości króla polskiego w Grodnie 12 Decembra Anno Domini 1586 (Prawdziwa sprawa o chorobie i śmierci nieboszczyka Stefana Batorego króla polskiego) – źródło do dziejów Stefana Batorego i historii medycyny”, „Studia Źródłoznawcze”, 2018, t. 56, s. 137-153, https://rcin.org.pl/dlibra/publication/93634/edition/71705/content;

   

 • “Rokosz sandomierski 1606-1609. Rzeczpospolita na politycznym rozdrożu”, Toruń 2019; “Sprawa compositio inter status w czasie rokoszu sandomierskiego (1606–1609)”, „Kwartalnik Historyczny”, 2020, nr 3, s. 473-505, https://rcin.org.pl/ihpan/dlibra/publication/187165/edition/151944/content;

   

 • “Anna Jagiellon’s Networks. Concerns for Maintaining the Family Position and the Jagiellonian Dynasty Heritage”, [w:] “Queens within Networks of Family and Court Connections”, ed. by A. Skrzypietz, Ko¨ln 2022, pp. 35-49;

   

   

 • “Na bocznym torze wydarzeń. O politycznych wyborach Stanisława Sędziwoja Czarnkowskiego i ich konsekwencjach”, [w:] “Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Elity w państwie polsko-litewskim”, pod red. A. Barwickiej-Makuli, A. Kalinowskiej, A. Perłakowskiego, D. Rolnika, F. Wolańskiego, Warszawa 2023, s. 157-173, https://muzhp.pl/aktualnosci/zapowiedz-wydawnicza-miedzy-obowiazkami-przywilejami-a-prawem-rzeczypospolitej-xvi-xviii-wieku.