We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Agnieszka Pawłowska-Kubik

Biogram

 • 2008 – magisterium z historii, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2009 – magisterium z filologii polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2016 – dr nauk humanistycznych w zakresie historii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Realizowane projekty badawcze:

 • 2024 – wykonawca w projekcie edycji cyfrowej listów Joachima Lelewela;
 • 2023-2026 – wykonawca w grancie „Polskie królowe XV i XVI wieku jako żony i matki” (NCN, OPUS 2021/43/B/HS3/01490);
 • 2017-2024 – wykonawca w konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r. – historia polityczna, dzieje ustroju i parlamentaryzmu w XIV-XVI w.”; zadanie realizowane w ramach projektu: „Wydanie korespondencji Anny Jagiellonki (1523-1596)”.

Zainteresowania badawcze: historia polityczna Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku, historia nowożytnej medycyny, queenship, edycje źródeł historycznych

Najważniejsze artykuły naukowe

 • “Śmierć Stefana Jegomości króla polskiego w Grodnie 12 Decembra Anno Domini 1586 (Prawdziwa sprawa o chorobie i śmierci nieboszczyka Stefana Batorego króla polskiego) – źródło do dziejów Stefana Batorego i historii medycyny”, „Studia Źródłoznawcze”, 2018, t. 56, s. 137-153, https://rcin.org.pl/dlibra/publication/93634/edition/71705/content;

   

 • “Rokosz sandomierski 1606-1609. Rzeczpospolita na politycznym rozdrożu”, Toruń 2019; “Sprawa compositio inter status w czasie rokoszu sandomierskiego (1606–1609)”, „Kwartalnik Historyczny”, 2020, nr 3, s. 473-505, https://rcin.org.pl/ihpan/dlibra/publication/187165/edition/151944/content;

   

 • “Anna Jagiellon’s Networks. Concerns for Maintaining the Family Position and the Jagiellonian Dynasty Heritage”, [w:] “Queens within Networks of Family and Court Connections”, ed. by A. Skrzypietz, Köln 2022, pp. 35-49;

   

 • “Na bocznym torze wydarzeń. O politycznych wyborach Stanisława Sędziwoja Czarnkowskiego i ich konsekwencjach”, [w:] “Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Elity w państwie polsko-litewskim”, pod red. A. Barwickiej-Makuli, A. Kalinowskiej, A. Perłakowskiego, D. Rolnika, F. Wolańskiego, Warszawa 2023, s. 157-173, https://muzhp.pl/aktualnosci/zapowiedz-wydawnicza-miedzy-obowiazkami-przywilejami-a-prawem-rzeczypospolitej-xvi-xviii-wieku.