We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

M.A. Albert Byrski

Biography

Born in 1999, a graduate of bachelor’s and master’s studies in history at the Faculty of History of the University of Warsaw. Partial studies as part of the academic exchange “Erasmus +” at the University of Vilnius in 2022. Bachelor’s degree in 2021 (“Lithuanian particularism at the end of the reign of John Casimir in the light of parliamentary practice and propaganda from 1665-1668”) and master’s degree in 2023. (“Lithuania’s place in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the light of Lithuanian political discourse from 1665-1673”) defended under the supervision of Dr. Hab. Konrad Bobiatyński. From October 2023, PhD student at SDNH UW. Scientific interests: socio-political history of the Grand Duchy of Lithuania in the 16th-17th centuries, identity and social awareness, political discourse, political culture

Title of the doctoral dissertation

Między unią a suwerennością. Litewski dyskurs polityczny 1569-1655: język, idee, transfery kulturowe i społeczno-polityczne

Most important scholarly articles

  • Stosunek szlachty litewskiej do panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego w świetle diariuszy sejmowych z lat 1669-1672, „Clepsydra”, nr 1-2/2021-2022

  • Partykularyzm litewski na przykładzie konwokacji w Białej i Grodnie w 1665 roku, [in:] Społeczeństwo staropolskie. Studium kultury i mentalności, ed. M. Kurkowski, Kraków 2023