We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Albert Byrski

Biogram

Urodzony w 1999 roku, absolwent studiów licencjackich i magisterskich na kierunku historia na Wydziale Historii UW. Studia częściowe w ramach wymiany akademickiej „Erasmus +” na Uniwersytecie Wileńskim w 2022 r. Licencjat w 2021 r. („Partykularyzm litewski u schyłku panowania Jana Kazimierza w świetle praktyki parlamentarnej i propagandy z lat 1665-1668”) i magisterium w 2023 r. („Miejsce Litwy w Rzeczypospolitej w świetle litewskiego dyskursu politycznego z lat 1665-1673”) obronione pod opieką dr hab. Konrada Bobiatyńskiego. Od października 2023 doktorant w SDNH UW. Zainteresowania naukowe: historia społeczno-polityczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVII wieku, tożsamość i świadomość społeczna, dyskurs polityczny, kultura polityczna

Tytuł rozprawy

Między unią a suwerennością. Litewski dyskurs polityczny 1569-1655: język, idee, transfery kulturowe i społeczno-polityczne

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Stosunek szlachty litewskiej do panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego w świetle diariuszy sejmowych z lat 1669-1672, „Clepsydra”, nr 1-2/2021-2022

  • Partykularyzm litewski na przykładzie konwokacji w Białej i Grodnie w 1665 roku, [w:] Społeczeństwo staropolskie. Studium kultury i mentalności, red. M. Kurkowski, Kraków 2023