We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

M.A. Aleksander Popielarz

Biography

Born in 1994 in Warsaw. Graduate of the Institute of History at the University of Warsaw. He obtained his master’s degree in 2018 based on the thesis “Próba Władysława IV sformalizowania elity władzy ‒ motywacje, założenia ideowe, efekty”. During his studies he completed the specializations: general editing, popularization of history with elements of journalism. His research interests include political ideas and practice in the Republic of Poland during the reign of the Vasa dynasty. He is preparing his doctoral thesis under the supervision of Dr hab. Prof. Joanna Choińska-Mika.

Title of the doctoral dissertation

Monarchizm i regalizm za panowania Zygmunta III Wazy (1587-1632). Teoria a praktyka

Most important scholarly articles

  • A. Popielarz, Europejski kontekst planów Władysława IV ustanowienia Orderu Niepokalanego Poczęcia NMP, „Barok” nr 52, 2019.

  • A. Popielarz, Plany Władysława IV ustanowienia Orderu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jako zagrożenie dla suwerenności Rzeczypospolitej, Studia Międzyepokowe I, pp. 87-113.

  • A. Popielarz, Stronnictwo dworskie wobec planów ustanowienia Orderu Niepokalanego NMP przez Władysława IV, [w:] Dwory i życie dworskie w nowożytnej Europie (XVI-XVIII w.), Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, pp. 59-76.