We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Aleksander Popielarz

Biogram

Ur. w 1994 r. w Warszawie. Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Magisterium uzyskał w 2018 r. na podstawie pracy „Próba Władysława IV sformalizowania elity władzy ‒ motywacje, założenia ideowe, efekty”. Podczas studiów ukończył specjalizacje: edytorstwo ogólne, popularyzacja historii z elementami dziennikarstwa. Jego zainteresowania badawcze obejmują idee polityczne i praktykę polityczną w Rzeczypospolitej za panowania Wazów. Rozprawę doktorską przygotowuje pod kierunkiem Dr hab. Prof. Joanny Choińskiej-Miki.

Tytuł rozprawy

Monarchizm i regalizm za panowania Zygmunta III Wazy (1587-1632). Teoria a praktyka

Najważniejsze artykuły naukowe

  • A. Popielarz, Europejski kontekst planów Władysława IV ustanowienia Orderu Niepokalanego Poczęcia NMP, „Barok” nr 52, 2019.

  • A. Popielarz, Plany Władysława IV ustanowienia Orderu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jako zagrożenie dla suwerenności Rzeczypospolitej, Studia Międzyepokowe I, s. 87-113.

  • A. Popielarz, Stronnictwo dworskie wobec planów ustanowienia Orderu Niepokalanego NMP przez Władysława IV, [w:] Dwory i życie dworskie w nowożytnej Europie (XVI-XVIII w.), Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, s. 59-76.