We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Professor Andrzej Szwarc

Biography

B. 1951, master’s degree in history at University of Warsaw in 1973, Ph.D. and habilitation there in 1978 and 1991, professor title in 2012. Employed at the Institute of History of Warsaw University since 1973 as a Ph.D. student, senior assistant, assistant professor since 1979, associate professor since 1995. Head of the Department of History, 1993-2003. Member of the Historical Review Editorial Board since 1974, Chairman of the Scientific Council of the Warsaw University Archives since 1996-1999, Coordinator of the Research Team of the Social History of the 19th and 20th Centuries at the Warsaw University Historical Institute since 2004, Member of the Scientific and Program Council of the AGAD since 2007, expert at the National Science Centre, Ministry of Education expert on history textbooks.
Academic interests: social history of the Polish lands in the 19th and 20th centuries (with particular emphasis on the history of the intelligentsia, women and the elderly); history of Polish-Russian relations in the 19th and early 20th centuries.

Bibliography

 • Od Wielopolskiego do Stronnictwa Polityki Realnej. Zwolennicy ugody z Rosja, ich poglądy i próby działalności politycznej 1864-1905, Warszawa 2005;
 • Pod obcą władza 1795-1864, Warszawa 1997;
 • Od plemion do Rzeczypospolitej. Naród, państwo, terytorium w dziejach Polski (wspólnie z A. Mączakiem, H. Samsonowiczem i J. Tomaszewskim, Warszawa 1999;
 • Unifikacja za wszelką cenę. Sprawy polskie w polityce rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 2002 (współaut., współred.);
 • Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulurowe aspekty seksualności, Warszawa 2004 (współaut., współred.);
 • Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności, Warszawa 2006 (współaut., współred.);
 • Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich (na tle porównawczym), t. I-II, Warszawa 2008-2009 (współaut., współred.);
 • Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo w polskiej historiografii, Warszawa 2010 (współaut., red.);
 • Dzieje polskiej dyplomacji od X wieku do 1918 roku, Olszanica 2010 (wspólnie z M. Barańskim i T. Chynczewską-Hennel);
 • Russification of Urban Space. Warsaw and Provincial Towns in the Kingdom of Poland, [w:] K. Katajisto (ed.), On the Edge of the Empire: Poland and Finland at the Turn of the 19th and 20th Centuries, Tampere 2012, s. 26-43.
 • Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego   1816-1915, Warszawa 2016 (współaut.);
 • Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym), t. I-II, Warszawa 2016 (współaut., współred.);
 • Stolica Apostolska wobec ziem polskich i emigracji w latach 1795-1918, [w:] Polska- Stolica Apostolska. Z dziejów wzajemnych relacji w 100. rocznicę odnowienia stosunków dyplomatycznych, red. W. Biliński, M. Pernal, Warszawa 2019, s. 140-185;
 • Refleksje o rozwoju i próbach modernizacji polskiej biografistyki historycznej w kontekście biografii kobiet żyjących w XIX i XX wieku, [w:] Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich [Lublin 2019] – w druku.

Department of 19th Century History